Ieper
• (Belgique)
Accéder au site Sporen
Villeneuve d'Ascq (France) Accéder au site Les Entre-Lacs

Historique

Beschrijving van de evolutie van de manifestatie

français| english

Met de wil een hulde te brengen aan de aarde – uit de Komense economische activiteit niet weg te denken grondstof – en aan de duizenden mensen die ervan hebben geleefd en er nog steeds van leven, roept het Cultureel Centrum van Comines-Warneton in 1994 Art/Terre in het leven.

Reeds bij de 2de editie in 1996 worden de kunstenaars op project geselecteerd. Deze selectie zal het niet enkel toelaten het artistieke niveau op te krikken, maar ook een richting te geven aan het gebeuren dat zich duidelijk zal richten op monumentale werken met hedendaags karakter.

In 1998 wordt een nieuwe dimensie toegevoegd : de sensibilisering voor de hedendaagse kunst. Over de edities heen hebben wij vastgesteld dat, over het competitieve aspect van de wedstrijd, art/terre de uitgelezen kans was om met kunstenaars uit alle hoeken gedachten uit te wisselen, elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Door aan de bezoekers de sleutels te bezorgen voor een goed begrip van het werk ondernomen door de kunstenaars bevorderen wij ook de toenadering tussen bezoekers en kunstenaars. Anderzijds, al blijft de aarde het middelpunt van het gebeuren, is ze niet langer louter materiaal, maar is de essentie zelf van de wedstrijd geworden. De materie ‘aarde’ hoeft niet langer predominant te zijn eens het kunstwerk voltooid is.

Sinds 2004 voorziet het reglement dat de wedstrijd tot doel heeft originele kunstwerken te bekronen waarin aarde een essentiële plaats inneemt : de aarde moet als basis dienen van het kunstwerk en/of er het thema van zijn. De wedstrijd staat zodoende open voor nieuwe vormen van uitdrukkingen : nog steeds keramiek en beeldhouwkunst, maar voortaan ook land art, performances, visuele en geluidsinstallaties, enz.

In 2006 wordt het Cultureel Centrum voor de eerste keer in de geschiedenis van de wedstrijd aangesproken door de inwoners van een wijk : Belgen en Fransen uit de Clé d’Hollande wijk. Dit is het startpunt van een nieuw avontuur waarbij de inwoners van een wijk nauw betrokken worden bij de organisator van de wedstrijd. De inwoners van de wijk eigenen zich bij wijze van spreken art/terre opnieuw toe : persconferentie in de salonkamer van een inwoner van de wijk, intergenerationele ateliers voor plastische kunsten in de wijk zelf eind augustus/begin september, fototentoonstellingen rond het art/terre thema in de garages en peetschap over de kunstenaars door de inwoners van de wijk.

In 2008 wordt een nieuwe belangrijke stap gezet : voor de eerste keer in de geschiedenis van de wedstrijd wordt deze in een halfstedelijk gebied georganiseerd. De keuze valt op het centrum van het dorpje van Houthem waar de kunstenaars voortaan tentoonstellen in verlaten woningen, in tuinen, op de openbare weg, in weides en op een schoolplaats. Het thema van de wedstrijd blijft onveranderd : de aarde. Gezien, echter, het bijzondere karakter van deze nieuwe editie was het de bedoeling een zo ruim mogelijke thematische interpretatie te voorzien : de aarde als materiaal, maar ook als symboliek : de aarde moet in de ruimste zin van het woord worden gezien.
De inwoners, die de projecten voortaan vóór hun huisdeur zien evolueren stellen zich vragen, verontwaardigen zich, zijn verrukt, krijgen ook de gelegenheid armen en benen te strekken omdat ze als goede buurmannen hun diensten aanbieden. De dorpsschool werkt ten volle mee en alle leerlingen van de school worden geassocieerd met het project van de kunstenaar dier ervoor gekozen heeft daar te werken.
2008 was ongetwijfeld een keerpunt in de geschiedenis van de wedstrijd en zal in het collectief geheugen bekend blijven als een bijzonder rijke editie inzake uitwisselingen en diversiteit van de kunstprojecten.

De plaats gekozen voor het werk van de kunstenaars in 2010 blijft in de logica van de 2008 editie daar het om een sociale wijk gaat : de Geuten Wijk in het centrum van Comines. Zoals Houthem is de site halfstedelijk : binnen de omtrek van de wijk wisselen bebouwde zones en braakland dat gemaaid wordt en dienst doet als kinderspeelruimte elkaar af. Het thema van de wedstrijd blijft onveranderd : de aarde, steeds in de ruimste zin van het woord : de aarde als materiaal, maar ook als symboliek.

2012, 10de editie… art/terre zal halte houden in het centrum van Comines, rond een vroeger buiten gebruik gesteld kanaal dat geen enkele menselijk onderneming ooit heeft kunnen graven ondanks een werf van bijna 60 jaar… Het tracé ervan getuigt vandaag nog steeds van een economisch avontuur dat in de 1ste helft van de 20ste eeuw opgegeven werd.
Langs het kanaal vonden ook woeste veldslagen plaats, zowel tijdens de 1ste Wereldoorlog toen Comines helemaal vernield werd, als tijdens de tweede Wereldoorlog. De overblijfsels van het kanaal lopen vandaag doorheen een deel van Comines. De sites voorgesteld voor het werk van de kunstenaars zijn gelegen op 3 zeer verschillende stukken : visserskanaal, wild gebied en als stadspark ingericht gebied.
Het reglement werd samen opgesteld met het reglement van de Entre-Lacs wedstrijd van Villeneuve d’Ascq, met het oog op een gemeenschappelijk selectie van de projecten en een toenadering zowel in de tijd als in de geest van beide organisaties…